Güncelleme Geçmişi

 1. Şeker Sigorta poliçe otomatik transferi yenilenmiştir. Sigorta Şirket / Ana Acente Tanıtımları bölümünden şirketi çağırınız. Eposta / Diğer sekmesinden Aktarım Kalıbı seçeneğinden Şeker Sigorta (YeniXML) kalıbını seçerek kaydediniz.
 2. Şeker Sigorta poliçe otomatik transferinde Dövizli poliçelerin TL olarak aktarılması sağlanmıştır. Bunun için Servis / Program Ayarları / Diğer sekmesinde bulunan Şeker Sigorta Poliçeleri TL / Döviz olarak aktarılsın seçeneğinin size uygun olanını seçmeniz gerekmektedir.
 3. Hızlı Menüde Bulunan, Tecdit Listesi Takip ve Fiyatlandırma bölümüne Cari Hesap Tanıtımlarında bulunan Müşteri Notları bölümünün görüntülenmesi sağlanmıştır.
 4. Hızlı Menüde Bulunan, Karşılaştırma Tablosuna, Zeyl Poliçeler Dahil, Zeyl Poliçeler Hariç ve Sadece Zeyl Poliçeler seçeneği eklenmiştir. Yapılan revizyonlarla rapor hızı da arttırılmıştır.
 5. Hızlı Menüde Bulunan, Tali Acente / Müşteri Kar Zarar Tablosunda iyileştirmeler yapılmıştır. Ortalama bir rapor 20 saniye sürerken revizyondan sonra 2 saniyeye düşmüştür.
 6. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

çeriği

 1. Servis bölümünde bulunan Kısayol Tanımlama kaldırılmıştır. Yerine, ilgili bölümlere giriş yapılan yerlerde sağ mouse tuşuna basılarak istediğiniz butonlara kısayol ekleme imkanı sağlanmıştır.
 2. Hızlı Menüde Bulunan, Tecdit Listesi Takip ve Fiyatlandırma bölümünde revizyonlar yapılarak alınan raporun çok hızlı gelmesi sağlanmıştır.
 3. Hızlı Menüde Bulunan, Şirket Bazlı Yıllık Ciro (Aylık) bölümünde revizyonlar yapılarak alınan raporun çok hızlı gelmesi sağlanmıştır.
 4. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.
 1. Türkiye Katılım Sigorta, Otomatik Poliçe Transferi eklenmiştir. (Tam otomatik aktarım için Türkiye Katılım Sigorta’ ya Acente Poliçe Bilgi Servislerini açtırmanız gerekmektedir.)
 2. Türkiye Katılım Sigorta, Acente Otomatik Transfer (OTS) Sistemine eklenmiştir.
 3. Çekici Asistance Firması, Tam Otomatik Poliçe Transferi eklenmiştir. Kullanabilmek için Çekici Asistance Firmasından Bayi kodu almanız gerekmektedir.
 4. Çekici Asistance Firması, Acente Otomatik Transfer (OTS) Sistemine eklenmiştir.
 5. Gnc Assist Firması, Otomatik Poliçe Transferi eklenmiştir.
 6. Acente Otomatik Transfer (OTS) Sisteminde, acenteliğiniz olmayan şirketlerin gizlenmesi sağlanmıştır. Programın ilk açılışında sadece acenteliğiniz olan şirketler listelenmektedir. Ctrl + H tuşuna basarak tüm şirketleri görebilir, Ctrl + J tuşuna bastığınızda ise acenteliğiniz haricindeki şirketleri gizleyebilirsiniz. Aynı zamanda sağ mouse tuşuna basarak da ilgili menüye ulaşabilirsiniz.
 7. Emaa Sigorta Otomatik Poliçe Transferi eklenmiştir.
 8. Hatlatma Listesinde bulunan Tahsilat Listesi Hatırlatması için, belirli tutarın altındaki tahsilatların gelmemesi için, Servis / Program Ayarları / Diğer Ayarlar sekmesine, Tahsilat Listesi Hatırlatmasında Bu Tutardan Düşük Olanlar Listelenmesin seçeneği eklenmiştir. Buraya yazılın tutara eşit ve düşük olan tahsilatlar Hatırlatma Listesinde gösterilmeyecektir.
 9. Raporlar / Poliçe Raporları bölümüne Yaşayan Poliçeler Tablosu eklenmiştir. Yaşayan poliçeler Ana Branş (Kasko, Trafik, Yangın v.s.) bazında listelenmekte olup, Toplam Net Prim, Toplam Brüt Prim, Toplam Komisyon ve Adet bazında rapor vermektedir. Ana Branşların (Kasko, Trafik, Yangın v.s.)  toplam üretimdeki % oranlarınıda ayrı bir sütun halinde görebileceksiniz. Kullanabilmek için Kullanıcı Tanım ve Yetkilerinden, ilgili kullanıcılara yetki verimesi gerekmektedir. SUPERVISOR kullanıcısı için aynı yerden çağırıp Kaydet butonuna basmanız yeterli olacaktır.
 10. PSPforSQL Şube Programına, daha önce eklenmiş olan Cari Hesap Bakiyesinin yanına, bulunulan aydaki hak ettiğiniz anlık komisyon tutarı da gösterilmektedir.
 11. PSPforSQL Şube Programına Online Mutabakat eklenmiştir. İşlemler menüsünden Mutabakat İşlemlerine tıklayarak, Ana Acentenizin onay verdiği aylardaki Mutabakatları onaylayabilirsiniz. Onaylandıktan sonra Ana Acente ödemeleri gerçekleştirecektir.
 12. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.
 1. Dubai Group Sigorta VHV Sigorta olarak güncellenmiştir.
 2. VHV Sigorta poliçe otomatik transferinde Dövizli poliçelerin TL olarak aktarılması sağlanmıştır. Bunun için Servis / Program Ayarları / Diğer sekmesinde bulunan VHV Sigorta Poliçeleri TL / Döviz olarak aktarılsın seçeneğinin size uygun olanını seçmeniz gerekmektedir.
 3. Tecdit Listesi Fiyatlandırma bölümünde SUPERVISOR harici kullanıcılara da yetki verilmesi sağlanmıştır. Bunun için Servis / Kullanıcı Tanım ve Yetkilerinden SUPERVISOR kullanıcısını çağırın. Yeni eklenmiş olan Tecdit Listesi Fiyatlandırma Yetkili Kullanıcısı Seç bölümünden yetki vereceğiniz kullanıcıları seçin ve kaydedin.
 4. Tecdit Listesi Fiyatlandırma bölümünde SUPERVISOR yetkisi verilen kullanıcıların da belirlik kullanıcı hareketlerini görebilmesi için, yine yukarıda yapılan bölümden yetki verilen kullanıcı seçilerek Tecdit Listesi Fiyatlandırma Yetkili Kullanıcısı Seç bölümünden yetki verilmesi gerekmektedir.
 5. Dış Poliçe Hızlı Giriş Ekranı (Müşteri Tanımlı) bölümü eklenmiştir. Dış Poliçe Girişi (Müşteri Tanımlı) kısmında bulunan fazla işlemleri ortadan kaldırarak daha verimli bir kullanım sağlanmıştır.
 6. Ray Sigorta poliçe otomatik transferinde Dövizli poliçelerin TL olarak aktarılması sağlanmıştır. Bunun için Servis / Program Ayarları / Diğer sekmesinde bulunan Ray Sigorta Poliçeleri TL / Döviz olarak aktarılsın seçeneğinin size uygun olanını seçmeniz gerekmektedir.
 7. Raporlar / Poliçe Raporları bölümüne Tali Acente Mutabakat Raporu eklenmiştir. Bu rapor sayesinde Tali Acente / Şubeleriniz ile daha basit bir mutabakat yapma sağlanmıştır. PSPforSQL Şube Programı kullanan acentelerimiz ilgili ayların mutabakatını şube ekranlarına gönderebilmekte ve Şubelerin de mutabakat onayı yapması sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için bizler ile irtibata geçebilirsiniz.
 8. PSPforSQL Şube Programına Ana Acente ile mutabakat sağlamak için yeni bir bölüm eklenmiştir.
 9. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.
 1. Teklif Takip Giriş Ekranında yeni güncellemeler yapılmıştır. TC / Vergi Kimlik numaralarının doğruluğu kontrol edilmektedir. Yanlış TC / Vergi Kimlik numaralarından giriş yapılamamaktadır.
 2. Teklif Takip Giriş Ekranında, Kayıtlı olmayan müşteriler program tarafından otomatik olarak kaydedilmektedir.
 3. Teklif Takip Giriş Ekranında, Görüşme seçeneğinde, Poliçeleştirilmedi seçeneği seçildiğinde, Dış Poliçe (Müşteri Tanımlı) bölümüne, poliçe vadesi 1 yıl uzatılarak otomatik olarak kaydedilmektedir. Böylelikle gelecek seneye de hatırlatılması sağlanmıştır.
 4. Teklif Takip Giriş Ekranında yazılan cep telefonu cari hesap kartı ile entegre çalışmaktadır. Girilen numaralar otomatik olarak cari hesap kartında güncellenecektir.
 5. Poliçe Kayıt Sisteminde yeni güncellemeler yapılmıştır. TC / Vergi Kimlik numaralarının doğruluğu kontrol edilmektedir. Yanlış TC / Vergi Kimlik numaralarından giriş yapılamamaktadır.
 6. Poliçe Kayıt Sisteminde, Kayıtlı olmayan müşteriler program tarafından otomatik olarak kaydedilmektedir.
 7. Poliçe Kayıt Sisteminde yazılan cep telefonları cari hesap kartı ile entegre çalışmaktadır. Girilen numaralar otomatik olarak cari hesap kartında güncellenecektir.
 8. Hdi Sağlık aktarımlarında artık Yenileme No sütunu eklenmesine gerek kalmamıştır. Program otomatik olarak yenileme numarası vermektedir.
 9. PSPforSQL Şube Programında güncellemeler yapılmıştır.
 10. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.
 1. Axa Sigorta Sağlık Transferinde düzenlemeler yapılmıştır. Artık Axa Sağlık Kod girişi olmadan da aktarım yapılabilmektedir.
 2. Yeni eklenen Axa Sigorta Sağlık Transferi düzenlemelerinden sonra Sağlık Aktarımları da Otomatik Aktarım Sistemine (OTS) eklenmiştir.
 3. Zurich Sigorta Tam Otomatik Poliçe Transferi eklenmiştir. Kullanabilmek için Zurich Sigorta’ dan App Id alınması gerekmektedir.
 4. Yeni eklenen Zurich Sigorta Tam Otomatik Poliçe Transferi, Otomatik Aktarım Sistemine (OTS) eklenmiştir.
 5. Arama Motorunda bulunan Bekliyor ve Aktarıldı bölümünde bulunan sayılar üzerine mouse ile gelindiğinde, o poliçelerin hangi şirketin aktarıldı veya bekliyor bölümünde olduğunu gösteren ekleme yapılmıştır.
 6. Teklif Talep Ekranına SMS Gönderme seçeneği eklenmiştir.
 7. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.
 1. Hatırlatma Tecdit Açıklamaları Raporuna 6 adet Poliçe Özel Kod sütunu eklenmiştir.
 2. Zurich Sigorta poliçe otomatik transferinde Dövizli poliçelerin TL olarak aktarılması sağlanmıştır. Bunun için Servis / Program Ayarları / Diğer sekmesinde bulunan Zurich Poliçeleri TL / Döviz olarak aktarılsın seçeneğinin size uygun olanını seçmeniz gerekmektedir.
 3. Tech Destek Asist Otomatik Poliçe Transferi yenilenmiştir. Bayi Kodu ve Token girilerek poliçe transferleri gerçekleştirilmektedir. Bunun için Sigorta Şirketi / Ana Acente Tanıtımlarına giriniz, Tech Destek Asist firmasını çağırınız. E-Posta / Diğer sekmesinde bulunan Aktarım Kalıbını Tech Destek Asist (OtoXML) olarak değiştiriniz ve kaydedip çıkınız. Poliçe aktarımına geldiğinizde, Tech Destek Asist seçtiğinizde Tech Destek butonu çıkacaktır. Aktarımları bu butona basarak gerçekleştirebilirsiniz.
 4. Yeni Eklenen Tech Destek Asist Poliçe Transferi, Otomatik Aktarım Sistemine (OTS) eklenmiştir.
 5. Unico Sigorta Poliçe Transferine yeni aktarım modeli eklenmiştir. Esnek Raporlamadan alacağınız XML formatını da aktarım yapabilirsiniz. Kullanımı için bizler ile irtibata geçebilirsiniz.
 6. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.
 1. Tanımlamalar bölümünde bulunan Şube Kod Tanımlamaları bölümündeki Sağ Mouse tuşu seçeneklerine, üzerinde bulunulan şube kodunu silme seçeneği eklenmiştir.
 2. Müşteri Cari Hareketlerinde bulunan Kredi Kart Ekle bölümüne, ilgili müşteriye ait olan Kredi Kartları Listesi eklenmiştir.
 3. Müşteri ve Şirket Cari Hareketlerinin İŞLEM ve TANZİM Tarihine göre sıralanmasıyla ilgili parametre eklenmiştir. Kullanabilmek için, Servis / Program Ayarları / Diğer Atarlar sekmesinde bulunan Müşteri ve Şirket Cari Hareketleri İŞLEM /TANZİM Tarihine Göre Sıralansın seçeneğini isteğinize göre ayarlamanız gerekmektedir. Seçilmediği taktirde standart olarak İŞLEM tarihini baz alacaktır.
 4. Müşteri ve Şirket Hareketlerindeki Tarih bölümlerinin yıl hanesi 4 karaktere çıkartılmıştır. (01.01.24 yerine 01.01.2024 yazmaktadır.)
 5. Koalay’ dan Otomatik Poliçe Transfer (Excel) işlemi tamamlanmıştır.
 6. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.
 1. Hızlı Menüde bulunan Arama Motoruna, Aracın Şase ve Motor Numarasından arama seçeneği eklenmiştir.
 2. Müşteri Cari Hareketlerinde bulunan Müşteri Listesindeki Plaka Sorgu alanına Aracın Şase ve Motor Numarasından arama seçeneği eklenmiştir.
 3. Banka Hareketlerinde bulunan Havale Giriş / Havale Çıkış işlemlerinde açılan Müşteri Listesine Bakiye Sütunu eklenmiştir.
 4. Hepiyi Sigorta poliçe otomatik transferinde Dövizli poliçelerin TL olarak aktarılması sağlanmıştır. Bunun için Servis / Program Ayarları / Diğer sekmesinde bulunan Hepiyi Poliçeleri TL / Döviz olarak aktarılsın seçeneğinin size uygun olanını seçmeniz gerekmektedir.
 5. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.
 1. Personel Performans Değerlendirmesi ve Ödül ile alakalı eklemeler yapılmıştır.
 2. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.
 1. Poliçe Otomatik Transfer bölümünde bulunan Filtreler bölümüne Poliçe Türü seçeneği eklenmiştir. Poliçe Türü seçiminde Tüm Poliçeler, Üretim Poliçeleri ve İptal / Zeyl Poliçeleri seçilebilmektedir.
 2. Allianz Sigorta Poliçe Transferinde 07 nolu ürün kodunda hem vergili hemde vergisiz poliçeler gelmekteydi. Bu türlü poliçelerin sigorta çeşidi seçiminde zorluk yaşanıyordu. Yapılan düzenleme ile vergisiz olan 07 ürün kodu 077 ürün kodu olarak otomatik değiştirilmektedir. Vergili olan 07 kodu sabit olarak bırakılmıştır.
 3. Hızlı Menüde bulunan Tecdit Listesi / Fiyatlandırma bölümündeki Durumu seçeneğinde bulunan Gecikmeli Yenileme seçeneği değiştirilerek, Araç Sahibi Değişmiş / Satış İbrazsız olarak güncellenmiştir.
 4. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.
 1. Hızlı Menüde bulunan Tecdit Listesi Fiyatlandırma bölümünde kullanılmak üzere Program Ayarları kısmına Poliçe No Kontrol seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek, Tecdit Listesi Fiyatlandırma bölümünde Yenilendi seçeneği seçildiğinde poliçe no girme zorunluluğunun yanı sıra girilen poliçenin sistemde varlığını kontrol ediyor, eğer poliçe yok ise girişe izin vermiyor. Bu bölümü kullanabilmek için Servis / Program Ayarlarındaki Diğer sekmesine parametre eklenmiştir.
 2. Hızlı Menüde bulunan Tecdit Listesi Fiyatlandırma bölümünde bulunan sağ mouse tuşu menüsüne, yenilenen Poliçeleri Sistemden Kontrol Et seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile yenilenen poliçelerdeki poliçe numaraları sistemde gerçekten varmı kontrolü yapılmaktadır.
 3. Raporlar / Cari Hesap Raporları bölümüne Tali Acente Komisyon Oranları Listesi eklenmiştir.
 4. Banka Havale Giriş / Çıkış Bordrosunda yaşanan problem giderilmiştir.
 5. Banka Havale Giriş Çıkış Bordrosuna, kaydettikten sonra Banka değişimini yapabileceğiniz seçim ekranı eklenmiştir.
 6. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.
 1. Türkiye Sigorta (XML) Poliçelerinin Döviz / TL aktarılması isteğe bağlı olarak güncellenmiştir. Ayarları değiştirmek için Servis / Program Ayarları / Diğer sekmesinden gerekli alana işaret koymaları gerekmektedir.
 2. Ana Sigorta, Doğa Sigorta, Koru Sigorta, Prive Sigorta, Gri Sigorta ve Aveon Global Sigorta Poliçe Otomatik Transferinde Yeni Sistem / Eski Sistem seçenekli hale getirilmiştir.
 3. Sigorta Şirketi Tanıtımlarında bulunan Hesaplanan Komisyon % oranı, tüm şirketlerdeki aktarımlara ilave edilmiştir.
 4. Poliçe Üretim Raporundaki sorun giderilmiştir.
 5. Anadolu Assist Otomatik Poliçe Transferi tamamlanmıştır.
 6. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.
 1. AcnTürk Sigorta (OtoXML) Poliçelerinin Döviz / TL aktarılması isteğe bağlı olarak güncellenmiştir. Ayarları değiştirmek için Servis / Program Ayarları / Diğer sekmesinden gerekli alana işaret koymaları gerekmektedir.
 2. Mapfre Sigorta Otomatik Poliçe Transferi, Mapfre Sigorta’ nın yayınladığı yeni sisteme göre düzenlenmiştir.
 3. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.
 1. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.
 1. HDI Sigorta Sağlık Poliçe Aktarımı eklenmiştir. Kullanım için lütfen iletişime geçiniz.
 2. HDI Katılım Sigorta Poliçe Aktarımı eklenmiştir. Sigorta Şirketleri Tanımlama Sihirbazından ekleme yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz.
 3. Otomatik Transfer Sistemine (OTS) HDI Katılım Sigorta eklenmiştir.
 4. Tech Destek Asist Yol Yardım Poliçe Transferinde düzenlemeler yapılmıştır.
 5. Cari Hesap Hareketlerindeki Tarih bölümlerinin otomatik kaydedilmesi sağlanmıştır. Kaydetmeler kullanıcıya göre yapılmıştır. Her kullanıcı kendi tarih ayarları ile işlem yapabilecektir. Artık yazdığınız tarih aralığını otomatik olarak kaydedilecek ve değiştirene kadar aynı şekilde gelmesi sağlanacaktır. Her değiştirdiğinizde herhangi bir işleme gerek kalmadan o tarih aralığı listelenecektir. Tarihi değiştirdiğinizde liste otomatik olarak yenilenecektir.
 6. Otomatik Transfer Sisteminde (OTS) düzenlemeler yapılmıştır.
 7. Hızlı Menüdeki Dask bölümüne tıklandığında web sitesinden sayfa açılması sağlanmıştır.
 8. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.