Kullanıcı Sözleşmesi

PSP Yazılım web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Firmamız internet sitesini kullanan veya Firmamız tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler, işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartlara ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Kullanıcıların burada yer alan şartları kabul etmemesi halinde, bu internet sitesine erişmemeleri ve kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları halinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir.

PSPforSQL Sigorta Acente Programı Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

                Bu anlaşmayı kabul ederek PSP YAZILIM BİLGİSAYAR ve TİCARET LTD. ŞTİ.’ inden Program yüklenmesi yapıldıktan sonra bu anlaşmadan ve Sigorta Acente Programı kullanıcısı olmanızdan doğan/doğacak haklardan yararlanmanız mümkün olacaktır.

 1. İş bu anlaşma, aşağıda açık adı ve adresi yazılı özel veya tüzel kişi (Bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) ile PSP YAZILIM BİLGİSAYAR ve TİCARET LTD. ŞTİ. (Bundan sonra PSP olarak anılacaktır) arasında yapılmış kanuni bir taahhütnamedir.
 2. KULLANICI bu anlaşma ile, belirtilen adreste, çalışır vaziyette olan bilgisayar konfigürasyonu, belirtilen işletim sisteminde ve sadece bu anlaşmada belirtilen program modüllerinin kullanım hakkını satın almıştır. PSP yazılımlarının bu anlaşmada belirtilenden farklı adres, bilgisayar konfigürasyonu, işletim sisteminde kullanılması yeni bir lisans anlaşmasının düzenlenmesini gerektirir.
 3. Yazılımların ve bunları bütünleyen programların, kullanım dokümanlarının tüm telif ve yasal hakları PSP’ ye aittir.
 4. Yazılımların ve bunları bütünleyen programların, program disketlerinin, kullanım dökümantasyonları ve kitaplarının yedekleme maksadı dışında kopyalanması, çoğaltılması ve başka yazılımların üretilmesi esnasında yararlanılması, elektronik veya optik olarak transfer edilmesi, kaynak kod haline dönüştürülmesi ile neticelenen çalışmalar, PSP’ nin yasalardan doğan haklarının ihlali, haksız fiil ve suç teşkil eder. PSP yazılımları, bunları bütünleyen programların, kullanım dökümanları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 525A, 525B ve 525C maddeleri ile koruma altına alınmış olup, izinsiz olarak kopyalanması bu kanunlara göre suç teşkil eder.
 5. PSP, yazılımlarının ve bunları bütünleyen programların, kullanım dökümanlarının, program disketlerinin ve diğer ürünlerin hatasız olduğunu ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını karşılayabileceğini taahhüt etmez. Yazılımlar ve bunları bütünleyen programları, kullanım dökümanları, program disketleri ve diğer ürünler kullanıcı tarafından “OLDUĞU GİBİ” kabul edilir. Aksi iddia edilemez. PSP ya da PSP Yetkili Satıcıları, yazılımların ve bunları bütünleyen programların, kullanım dokümanlarının, program disketlerinin uygulanması, kuruluşu nedeniyle oluşabilecek sonuçlardan veya bu işlemler sonucu alınan kararlardan ve yapılan işlerden, kazaen veya özellikle, veya dolaylı olarak doğabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan, keza yasalara aykırı olarak kullanılmasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 6. PSP, arızalı olduğu belirlenen ürünlerini, fatura tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde ücretsiz olarak değiştirilir. Ancak arızalı olduğu bildirilen ürün PSP’ ye iade edilmeden hiçbir işlem yapılmaz. Kullanıcı hataları, bilgisayar konfigürasyon arızası, elektrik kesilmesi, virüsler ve sair nedenlerle oluşabilecek arızalardan PSP sorumlu tutulamaz. Girilen bilgilerin ve satın alınan yazılımların korunması, her türlü bilgi kaybına karşı düzenli olarak yedeklenmesi kullanıcı sorumluluğundadır.
 7. PSP, zamanlaması ve kapsamı kendi inisiyatifinde olmak üzere, yazılımları ve bunları oluşturan programların hatalarını gidermek, geliştirmek, günün şartlarına ve/veya yeni çıkan yasalara uydurmak maksadı ile yazılımlarda değişiklikleri yapar ve/veya yeni versiyonları çıkartabilir. Lisanslı PSP kullanıcıları bedeli karşılığında bu değişiklikleri, yeni versiyonları satın alabilirler. PSP yeni versiyon ve değişiklikleri kullanıcılara duyuracağını, eski programlara girilmiş bilgilerin yeni versiyon programlara uyarlanabildiğini taahhüt etmez.
 8. Kullanıcı ücretini ödeyip yazılımı aldığı anda lisans anlaşması oluşmuş olur. Bu anlaşmada belirtilen yükümlülükleri peşinen kabul etmiş sayılır. KULLANICI PSP yazılım lisans anlaşmasını imzalayıp PSP’ ye göndermediği taktirde, PSP’ nin eğitim destek, versiyon yenileme ve diğer hizmetlerden yararlanma hakkını kaybeder.
 9. Bu anlaşmada belirtilen yazılımlar geri alınmaz ve değiştirilmez.
 10. Bu anlaşma ile sağlanmış olan hak ve sorumluluklar hiçbir şekilde bir başka özel veya tüzel kişiye ücretli veya ücretsiz devredilemez, kiralanamaz, kullandırılamaz. KULLANICI, PSP yazılımlarını belirtilen adres ve bilgisayar konfigürasyonları dışında kullandırılmayacağını, izinsiz olarak kopyalanmayacağını, bir başkasına devredilmeyeceğini, satılamayacağını taahhüt eder. Aksi kullanım şekline izin verilmez, bu tür kullanım kaçak kullanım kapsamına girer ve PSP Kanuni haklarını (programın silinmesi ya da yeniden ücretlendirilerek lisanslı kapsama alınması) kullanılır. KULLANICI’ ya yapılacak tüm bildirimler anlaşmada belirtilen adres ve telefonlara yapılır. KULLANICI, kendisine ait bilgilerdeki değişiklikleri PSP’ ye bildirmek zorundadır.
 11. Bu anlaşma, aşağıda adı belirtilen yazılımlar için belirtilen süre ve koşullarda eğitim/destek verilir.
 12. Bu anlaşmadaki ürünlerin, 1 (Bir) yıl boyunca yapılacak güncelleme ve teknik hizmetler (Telefon ve Internet yardımı) ücretsiz olarak verilecektir. 1 (Bir) yıldan sonra, yıllık olarak açıklanacak olan tutar üzerinden Güncelleme ve Destek Hizmetleri ücreti alınacaktır. PSP, Güncelleme ve Destek Hizmetleri ücretini yıllık enflasyon oranına göre değiştirebilecektir. Program devamlılığını sağlamak için ilk yıldan sonra Yıllık Güncelleme ve Destek Hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur. Yapmayan KULLANICI‘ nın program hizmetleri 7 gün içerisinde sonlandırılır. PSP, borcu olan müşterilerin programlarını durdurma hakkını saklı tutar.
 13. İş bu anlaşma 13 (OnÜç) maddeden ibarettir. Bu anlaşmadan doğacak ihtilaflarda ADANA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.